Souscrire à notre newsletter

Accueil > Actualités > CHAMPIONNAT - SAMEDI 3, DIMANCHE 4 ET LUNDI 5 SEPTEMBRE 2016

CHAMPIONNAT - SAMEDI 3, DIMANCHE 4 ET LUNDI 5 SEPTEMBRE 2016

Matches de championnats des 3,4 et 5 septembre 2016

CHAMPIONNATS - SAMEDI 3 SEPTEMBRE 2016
CatégorieAdversaireHeureTerrainAdresse
U-8A Iris WHITE STAR BRUXELLES B 13:15 1 SYNTH C.SP. PICQUÉ RUE JOSEPH BENS 124 1180 UCCLE 02/332.04.73
U-8B Iris WHITE STAR BRUXELLES B 13:15 1 SYNTH C.SP. PICQUÉ RUE JOSEPH BENS 124 1180 UCCLE 02/332.04.73
U-9A Iris WHITE STAR BRUXELLES B 13:15 1 SYNTH C.SP. PICQUÉ RUE JOSEPH BENS 124 1180 UCCLE 02/332.04.73
U-9 Iris WHITE STAR BRUXELLES B 13:15 1 SYNTH C.SP. PICQUÉ RUE JOSEPH BENS 124 1180 UCCLE 02/332.04.73
U-9A1 CERCLE BRUGGE K.SV. C 10:00 1 SYNTH C.SP. PICQUÉ RUE JOSEPH BENS 124 1180 UCCLE 02/332.04.73
U-9A2 CERCLE BRUGGE K.SV. C 10:00 1 SYNTH C.SP. PICQUÉ RUE JOSEPH BENS 124 1180 UCCLE 02/332.04.73
U-9A3 CERCLE BRUGGE K.SV. C 10:00 1 SYNTH C.SP. PICQUÉ RUE JOSEPH BENS 124 1180 UCCLE 02/332.04.73
U-10 Iris WHITE STAR BRUXELLES B 11:45 1 SYNTH C.SP. PICQUÉ RUE JOSEPH BENS 124 1180 UCCLE 02/332.04.73
U-10A1 CERCLE BRUGGE K.SV. C 09:30 1 SYNTH LE BARCA ROUTE DE LENNIK 1015 1070 ANDERLECHT 02/520.39.52
U-10A2 CERCLE BRUGGE K.SV. C 09:30 1 SYNTH LE BARCA ROUTE DE LENNIK 1015 1070 ANDERLECHT 02/520.39.52
U-11 Iris WHITE STAR BRUXELLES B 11:45 1 SYNTH C.SP. PICQUÉ RUE JOSEPH BENS 124 1180 UCCLE 02/332.04.73
U-11A1 CERCLE BRUGGE K.SV. C 10:00 2  OLYMPIAPARK(GR 2) – OLYMPIALAAN 72 – 8200 BRUGGE – 050/40.21.21
U-11A2 CERCLE BRUGGE K.SV. C 10:00 2  OLYMPIAPARK(GR 2) – OLYMPIALAAN 72 – 8200 BRUGGE – 050/40.21.21
U-12A1 CERCLE BRUGGE K.SV. C 10:00 2  OLYMPIAPARK(GR 2) – OLYMPIALAAN 72 – 8200 BRUGGE – 050/40.21.21
U-12A2 CERCLE BRUGGE K.SV. C 10:00 2  OLYMPIAPARK(GR 2) – OLYMPIALAAN 72 – 8200 BRUGGE – 050/40.21.21
U-12 Iris WHITERSTAR BRUXELLES B 11:15 1 SYNTH LE BARCA ROUTE DE LENNIK 1015 1070 ANDERLECHT 02/520.39.52
U-13 Iris WHITER BRUXELLES B 11:15 1 SYNTH LE BARCA ROUTE DE LENNIK 1015 1070 ANDERLECHT 02/520.39.52
U-13 (FILLES) BRUSSELS UTD FC A 09:30 2 C.SP. EVERE - AVENUE DES ANC.COMBATTANTS 300 140 EVERE - 02/247.63.91
U-14 ris WHITE STAR BRUXELLES B 14:45 1 SYNTH C.SP. PICQUÉ RUE JOSEPH BENS 124 1180 UCCLE 02/332.04.73
U-15 CERCLE BRUGGE K.SV. C 14:00 2  OLYMPIAPARK(GR 2) – OLYMPIALAAN 72 – 8200 BRUGGE – 050/40.21.21
U-16 CERCLE BRUGGE K.SV. C 14:00 2  OLYMPIAPARK(GR 2) – OLYMPIALAAN 72 – 8200 BRUGGE – 050/40.21.21
U-17 CERCLE BRUGGE K.SV. C 10:00 2 SYNTH LE BARCA ROUTE DE LENNIK 1015 1070 ANDERLECHT 02/520.39.52
U-19 CERCLE BRUGGE K.SV. C 10:00 3 SYNTH LE BARCA ROUTE DE LENNIK 1015 1070 ANDERLECHT 02/520.39.52
P4 RCS.NIVELLOIS B 19:00 3 SYNTH LE BARCA ROUTE DE LENNIK 1015 1070 ANDERLECHT 02/520.39.52
CHAMPIONNAT - DIMANCHE 4 SEPTEMBRE 2016
CatégorieAdversaireHeureTerrainAdresse
U-13 CERCLE BRUGGE K.SV. C 10:00 1 SYNTH LE BARCA ROUTE DE LENNIK 1015 1070 ANDERLECHT 02/520.39.52
U-14 CERCLE BRUGGE K.SV. C 10:00 2 SYNTH LE BARCA ROUTE DE LENNIK 1015 1070 ANDERLECHT 02/520.39.52
U-15 Iris WHITE STAR BRUXELLES B 11:15 3  STADE EDMOND MACHTENS - RUE CHARLES MALIS 61 -1080 MOLENBEEK-SAINT-JEAN
02/414.97.99
U-16 Iris WHITE STAR BRUXELLES B 11:15 2 SYNTH  STADE EDMOND MACHTENS - RUE CHARLES MALIS 61 -1080 MOLENBEEK-SAINT-JEAN
02/414.97.99
U-17 Iris WHITE STAR BRUXELLES B 09:30 3  STADE EDMOND MACHTENS - RUE CHARLES MALIS 61 -1080 MOLENBEEK-SAINT-JEAN
02/414.97.99
U-19 Iris WHITE STAR BRUXELLES B 09:30 2 SYNTH  STADE EDMOND MACHTENS - RUE CHARLES MALIS 61 -1080 MOLENBEEK-SAINT-JEAN
02/414.97.99
CHAMPIONNAT - LUNDI 5 SEPTEMBRE 2016
CatégorieAdversaireHeureTerrainAdresse
U-21 FC.V.DENDER E.H. 19:30 1 STADE JOSEPH MARIËN – CHAUSSEE DE BRUXELLES 223 – 1190 FOREST 02/544 03 16